09-3505738-voronezh-apl-k-119-v-nalivnom-bassejne-dok-kamery.